Direct contact? Bel ons hoofdkantoor 020 - 707 3939 of stuur ons een e-mail
XL Studenten Uitzendbureau
100% LEVERINGSGARANTIE
DAAR STAAN WIJ VOOR
Nemen wij een opdracht aan. Dan garanderen wij 100% levering
xl-header

Privacy Statement XL Studenten Uitzendbureau B.V.

Bij XL Studenten Uitzendbureau B.V. gaan we zorgvuldig om met jouw privacy. In ons privacy statement staat beschreven hoe wij dit doen. Ons privacy statement is opgesteld naar de richtlijnen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en is van toepassing op de diensten van zowel XL Studenten Uitzendbureau B.V. als StudentenVacature.nl. Wanneer je gebruik maakt van de diensten van XL Studenten Uitzendbureau B.V. en/of StudentenVacature.nl, ga je automatisch akkoord met ons privacy statement.

Jouw gegevens en hoe wij hiermee omgaan

XL Studenten Uitzendbureau B.V. verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij kunnen verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Telefoonnummer(s)
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Curriculum Vitae (cv), motivatiebrief, informatie over opleidingen, trainingen, stage-ervaring en werkervaring
 • Diploma’s, personele documenten, pasfoto, video-sollicitatie, kopie van ID bewijs of paspoort, ID-/paspoortnummer
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Gegevens over beschikbaarheid en verlof
 • Kopie van bankpas, bankrekeningnummer *ten bate van het afhandelen van jouw betaling
 • Gegevens van zakelijke relaties waaronder bedrijfsnaam, adres, e-mailadressen, telefoonnummers
 • Namen, contactgegevens en functies van contactpersonen van zakelijke relaties
 • Overige gegevens die te maken hebben met personeels-, salaris- en verzuimadministratie
 • Overige gegevens die wettelijk vereist zijn, of waar u toestemming voor hebt gegeven.

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

XL Studenten Uitzendbureau B.V. verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

 • Overige gegevens die wettelijk vereist zijn, of waar u toestemming voor hebt gegeven.
 • Burgerservicenummer (BSN) *ten bate van het afhandelen van jouw betaling
 • Foto *Indien je je foto uploadt (dit is vrijwillig), geef je daarmee toestemming voor het bewaren en publiceren daarvan|
 • Videosollicitatie *Indien je en video sollicitatie verzend (dit is vrijwillig), geef je daarmee toestemming voor het bewaren en publiceren daarvan

 

Waarom verzamelen wij deze gegevens?

Wij verzamelen jouw gegevens om onze dienstverlening optimaal te kunnen uitvoeren. Meer concreet verzamelen wij jouw gegevens om:

 • Werkgevers en werknemers samen te brengen.
 • Jouw geschiktheid te beoordelen m.b.t. uitzendwerk, tijdelijk- of vast werk.
 • Het selecteren van vacatures voor stages, vakantiebanen, bijbanen en fulltime banen en het verzenden hiervan per e-mail aan ingeschreven kandidaten. 
 • Opdrachten bij opdrachtgevers vast te leggen.
 • Pre-employment screenings uit te voeren ten behoeve van onze opdrachtgevers.
 • Ter bevordering van jouw persoonlijke ontwikkeling (bijvoorbeeld m.b.t. trainingen en/of opleidingen).
 • Arbeidsuren vast te leggen.
 • Betalingen te verwerken.
 • Je op de hoogte te houden van nieuwe vacatures, aanbiedingen, producten en diensten van XL Studenten Uitzendbureau B.V..nl en nader te noemen derde partijen.
 • Service te verlenen die je nodig hebt wanneer je gebruik maakt van onze dienstverlening (bijvoorbeeld bij de verstrekking van een vergeten wachtwoord).
 • Interne- accountants- en kwaliteitscontroles en bedrijfsveiligheid te kunnen verzorgen;
 • Subsidies, premiekortingen, etc. aan te vragen.
 • Wet- en regelgeving na te leven, waaronder identificatie, arbeidswetgeving, en fiscale- en sociale zekerheidswetgeving.

Wij verzamelen en/of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan hierboven beschreven, tenzij we hiervoor vooraf jouw toestemming hebben verkregen.

Hoe lang worden jouw gegevens bewaard?

XL Studenten Uitzendbureau B.V. bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen:

  Type situatie      
  Bij uitschrijving maar niet gewerkt Bij uitschrijving en wel gewerkt Ingeschreven, niet gewerkt en 2 jaar na laatste contact Ingeschreven, gewerkt en 2 jaar na laatste contact of dienstverband
Type gegevens        
Werknemer gegevens (NAW, BSN, IBAN) 4 weken 5 jaar 1 jaar 5 jaar
Sollicitatie/bemiddelingsgegevens 4 weken 4 weken 1 jaar 1 jaar
Overige persoonsgegevens 4 weken 4 weken 1 jaar 1 jaar
Verzuimgegevens NVT 2 jaar (niet ER) 5 jaar (ER-ZW) 10 jaar (ER-WGA) NVT 2 jaar (niet ER) 5 jaar (ER-ZW) 10 jaar (ER-WGA)
Fiscale gegevens NVT 7 jaar NVT 7 jaar

 

Wie heeft er toegang tot jouw gegevens?

 • Medewerkers van XL Studenten Uitzendbureau B.V., waaronder recruiters en personeelsfunctionarissen;
 • Nader te noemen derde partijen.

 

Aan welke derde partijen kunnen jouw gegevens worden verstrekt?

 • XL Studenten Uitzendbureau B.V. deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. XL Studenten Uitzendbureau B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt XL Studenten Uitzendbureau jouw persoonsgegevens aan onderstaande derden. Dit doen wij alleen met jouw nadrukkelijke toestemming.
  • Bedrijven die net als XL Studenten Uitzendbureau B.V. deel uitmaken van De Nieuwe Lichting (DNL) Groep BV, waaronder Studentalent en Melon Media.
  • Betalende opdrachtgevers die op zoek zijn naar uitzendkrachten of werknemers.
  • Bij wettelijke verplichting, bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel of vonnis, aan partijen die hier recht op hebben.

Wij verstrekken geen informatie aan andere derde partijen dan hierboven beschreven.

Onze databases

XL Studenten Uitzendbureau B.V. beschikt over de volgende databases:

 • Een database waarin persoonlijke gegevens van ingeschreven kandidaten worden verzameld.
 • Een database waarin persoonlijke gegevens van onze uitzendkrachten worden verzameld.
 • Een database waarin bedrijfsgegevens van onze opdrachtgevers worden verzameld.
 • Een database waarin informatie over gewerkte uren en voor loonadministratie wordt verzameld.

XL Studenten Uitzendbureau B.V. beschikt over een netwerk van websites, waarvan de gegevens in bovenstaande centrale databases worden opgeslagen. Dit netwerk bestaat uit de volgende websites (op alfabetische volgorde):

 • administratiefuitzendbureau.nl
 • bijbanen.net
 • callcenteruitzendbureau.nl
 • cateringuitzendbureau.nl
 • chauffeursuitzendbureau.nl
 • chauffeursuitzendburo.nl
 • evenenmentenuitzendbureau.nl
 • evenementenuitzendburo.nl
 • hostessuitzendbureau.nl
 • kinderopvanguitzendbureau.nl
 • logisitiekuitzendpersoneel.nl
 • parttimeuitzendbureau.nl
 • parttimeuitzendburo.nl
 • promotieuitzendbureau.nl
 • promotieuitzendburo.nl
 • retailuitzendbureau.nl
 • secretarieeluitzendbureau.nl
 • secretarieeluitzendburo.nl
 • spoelkeukenuitzendbureau.nl
 • stagez.nl (onderdeel van XL Online Media)
 • startersuitzendbureau.nl
 • startervacaturebank.nl (onderdeel van XL Online Media)
 • studentenvacature.nl (onderdeel van XL Online Media)
 • techniekuitzendbureau.nl
 • techniekuitzendburo.nl
 • thuiszorguitzendbureau.nl
 • traineeuitzendbureau.nl
 • vakantiewerkuitzendbureau.nl
 • xlhorecauitzendbureau.nl
 • xlonlinemedia.nl (onderdeel van XL Online Media)
 • xlstudentenmedia.nl
 • xluitzendbureau.nl
 • xlvakantiewerk.nl (onderdeel van XL Online Media)
 • zorguitzendburo.nl
 • 55plusuitzendbureau.nl

Hiernaast maakt XL Studenten Uitzendbureau B.V. ook gebruik van koppelingen naar zoekmachines.

Persoonsgegevens inzien, wijzigen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door XL Studenten Uitzendbureau B.V. en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar privacy@xluitzendbureau.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. XL Studenten Uitzendbureau B.V. wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Automatisch gegenereerde gegevens – Cookies

De websites in het netwerk van XL Studenten Uitzendbureau B.V. maken gebruik van cookies.

XL Studenten Uitzendbureau B.V. gebruikt functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. XL Studenten Uitzendbureau B.V. gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting:
https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Beveiliging en aansprakelijkheid

XL Studenten Uitzendbureau B.V. doet er alles aan om jouw gegevens goed te beveiligen. XL Studenten Uitzendbureau B.V. is echter niet verantwoordelijk voor het doen en laten van partijen waarvan links op bovengenoemde websites in haar netwerk staan. XL Studenten Uitzendbureau B.V. is daarnaast gerechtigd om zonder vooraf aangegeven reden informatie op de bovengenoemde websites in haar netwerk te wijzigen of te verwijderen. XL Studenten Uitzendbureau B.V. is niet verantwoordelijk voor beschikbaarheid van of toegang tot bovengenoemde websites in haar netwerk.

Hoewel wij verder ons uiterste best doen om jouw persoonsgegevens te beschermen, dien jij je ervan bewust te zijn dat het verzenden van informatie via het internet nooit volledig veilig is en kunnen wij de veiligheid van jouw persoonsgegevens die naar de Website of een derde worden verzonden, niet garanderen; om deze reden is iedere overdracht op eigen risico. Wij zullen strenge operationele procedures en adequate, technische en bedrijfsorganisatorische beveiligingsmaatregelen toepassen om ongeoorloofde toegang, verandering, verwijdering of overdracht van persoonsgegevens te voorkomen.

Veranderingen m.b.t. dit privacy statement

Deze versie van het privacy statement is opgesteld in mei 2018. Aanpassingen en/of veranderingen in onze dienstverlening, op deze website, of in wetgeving, kunnen  leiden tot veranderingen in dit privacy statement. Wij raden je daarom aan om dit privacy statement regelmatig te raadplegen.

Vragen, feedback en/of klachten

XL Studenten Uitzendbureau B.V. neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons hoofdkantoor op telefoonnummer 0207073939 of via privacy@xluitzendbureau.nl