Geplaatst door Dennis Kalmeijer & opgeslagen onder Onderzoeken, Ontwikkelingen uitzendbranche, Processen, Tips.

Iedereen die in dienst is van een bedrijf werkt onder een contract. Of je nou een fulltimer of oproepkracht bent, iedereen heeft een contract moeten tekenen. Als jij op het punt staat om een vast contract te tekenen is het verstandig om alles goed uit te zoeken. Een vast contract is namelijk een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Wij hebben daarom voor u alle regels rondom een vast contract opgezocht en hieronder benoemd.

een vast contract tekenen

Wanneer verplicht vast contract aanbieden?

Als werkgever mag je maximaal drie aansluitende contracten aanbieden in maximaal drie jaar. Als u als werkgever dan op het punt staat om een vierde contract aan te bieden, moet dat een vast contract zijn. Eigenlijk maakt het niet heel veel uit wat er in het contract staat als het maar voor een onbepaalde periode is.

De risico’s voor werkgevers van een vast contract

Een vast contract brengt natuurlijk ook risico’s met zich mee. Zo kunnen werknemers niet zomaar ontslagen worden. Als u als werkgever toch besluit uw werknemer te ontslaan, moet er van te voren een heel zorgvuldig ontslagdossier zijn opgebouwd met een verbetertraject.

Wanneer je een werknemer een vast contract aanbied, moet je vrij zeker weten dat het een goede werknemer is. Vaak wordt er van te voren een strenge sollicitatieprocedure gehouden. Deze procedure kost veel geld, maar brengt daarna wel eventuele zekerheid.

Een andere risico wat een vast contract met zich meebrengt, is ziekteverzuim. Als een werknemer ziek wordt, kan dit veel geld kosten voor het bedrijf. De werkgever is namelijk verplicht het salaris wel uit te betalen, mits de werknemer wel degelijk ziek is en niet kan werken.

Vast contract opstellen, waar moet je op letten?

Elk vast contract verschilt heel erg op het gebied van inhoud, maar er zijn wel een aantal vaste onderwerpen die er in terug moeten komen. Het gaat dan onder andere om de proeftijd, concurrentiebeding of geheimhoudingsbeding, studiekostenbeding en verbod op nevenwerkzaamheden.

Proeftijd:

De proeftijd lijkt misschien vanzelfsprekend, maar moet toch echt schriftelijk worden vastgelegd. Deze proeftijd geeft de werknemer en u als werkgever de ruimte om aan elkaar te wennen en om te kijken of het een goede match is. Zodra de proeftijd is afgelopen, is de werknemer in vaste dienst.

Concurrentiebeding of geheimhoudingsbeding:

De concurrentiebeding of geheimhoudingsbeding is eigenlijk alleen van toepassing als er grote bedrijfsgeheimen zijn of andere gevoelige informatie voor de concurrenten. Met de concurrentiebeding of geheimhoudingsbeding willen werkgevers voorkomen dat concurrenten aan gevoelige informatie komen. Als de werknemer toch besloten heeft om het te vertellen, kan dit leiden tot een rechtszaak en een hoge schadeboete voor de werknemer.

Studiekostenbeding:

Vaak staan er ook voorwaarden voor een studiekostenbeding in een vast contract. Als dat het geval is moeten daar de volgende dingen genoemd zijn: de periode waarin de werkgever profijt zal hebben van de opleiding, dat de werknemer alle kosten moet betalen wanneer hij of zij ontslag neemt tijdens of net na de opleiding en welk bedrag de werknemer moet terugbetalen bij een ontslag nadat de studie al is afgerond. Bij het laatste punt is het mogelijk om alles geleidelijk af te betalen.

Nevenwerkzaamheid:

Een beding van nevenwerkzaamheid bevat afspraken tussen de werknemer en de werkgever over welke nevenwerkzaamheid ze wel en niet mogen doen. Nevenwerkzaamheid houdt in dat werknemers werkzaamheden verrichten naast de werkzaamheden bij de werkgever zelf. In Nederland hebben wij namelijk de vrijheid van arbeidskeuze, echter dit niet ten koste gaat voor de werkgever. Daarom is er bij sommige vaste contracten een verbod van nevenwerkzaamheid toegepast, zodat de werkgever zeker weet dat ze geen problemen kunnen krijgen.

Een vast contract beëindigen

Een vast contract kan beëindigd worden als de werknemer ontslag neemt of wanneer de werkgever het contract beëindigd. Vaak wordt een vast contract stopgezet met wederzijdse goedkeuring. Bij het beëindigen van een vast contract is het belangrijk dat de werknemer zich houdt aan de wettelijke regels rondom ontslag houdt. Ontslag tijdens proefperiode, ontslag op staande voet, ontslag via het UWV en ontslag met wederzijdse goedkeuring zijn de vier verschillende mogelijkheden om het contract te beëindigen.

Als werknemer moet je ook rekening houden met het opzegtermijn. Dit verschilt en hangt af van de duur van het dienstverband. Als u tussen de 0 en 5 jaar in dienstverband bent, heeft u maar 1 maand opzegtermijn. Als u langer dan 15 jaar in dienst bent, is dit 4 maanden. In het geval dat u een langere opzegtermijn wilt, moet u dit bespreken met uw werkgever en verwerken in het contract.

Bent u opzoek naar vast personeel? Kijk dan snel op XL Studenten Uitzendbureau en neem contact met ons op!