Geplaatst door Carolien de Blaaij & opgeslagen onder Onderzoeken, Werving & recruitment.

Er is de laatste jaren veel te doen om anoniem solliciteren en haar directe koppeling aan discriminatie op de arbeidsmarkt. Er zijn felle debatten over in de Tweede Kamer en de provincie Groningen is een proef gaan doen met verplicht anoniem solliciteren. Veel gemeenten zijn in 2018 juist met het gebruik gestopt, terwijl anno 2020 een robot in de maak is die sollicitatiegesprekken kan voeren. Maar wat zijn nou de voordelen ervan voor u als werkgever? En wat zijn de nadelen?

Wat is anoniem solliciteren?

Bij een anonieme sollicitatie staan er geen persoonlijk gegevens op een cv of een sollicitatiebrief. Naam, leeftijd, geslacht en burgerlijke staat worden bewust weggelaten. Verder staat er vaak ook geen pasfoto op het cv. Op die manier kan een werkgever niet (bewust of onbewust) discrimineren.

Discriminatie gebeurt niet alleen op basis van afkomst. Ook op basis van leeftijd of geslacht wordt veel vaker gediscrimineerd dan we denken. Dit zou door anonieme sollicitaties voorgoed verleden tijd moeten zijn.

Bonus: Geen tijd om ons artikel te lezen? Ontdek de basis met deze video van de NOS.

De voordelen van anoniem solliciteren:

Zoals hierboven al gezegd, zou anoniem solliciteren discriminatie tegengaan. Er zijn meerdere proeven gedaan, maar er kan nog niet met zekerheid gezegd worden dat dit ook echt het geval is. Hiervoor is nog meer onderzoek nodig. Wel is aan een anoniem proces het volgende op te merken:

1. Het moedigt solliciteren aan

Minderheidsgroepen reageren vaker op bepaalde functies als zij weten dat anoniem solliciteren bij een bedrijf geoorloofd is. Een ‘veiliger omgeving’ motiveert en de drempel is voor hen lager.

2. Enkel de basisinfo blijft over

Door bepaalde gegevens te schrappen blijven enkel vooropleiding, werkervaring en motivatie over. Voldoende informatie om een kwalitatieve eerste selectie te maken.

De nadelen van anoniem solliciteren:

1. Het pakt de bron van het probleem niet aan

De oorzaak van het discriminatieprobleem wordt door anoniem solliciteren niet opgelost. Waarom vindt het plaats? Indien een individu veroordeelt op zaken als naam of foto, of nog erger, dit in de cultuur van een bedrijf geworteld is, kan anoniem solliciteren geen wondermiddel blijken.

2. Het werkt positieve discriminatie tegen

Positieve discriminatie is het aannemen van mensen, juist omdat ze tot een minderheidsgroep behoren. Denk bijvoorbeeld aan het werven van vrouwen in hoger managementposities. Of, de behoefte bij overheidsinstanties om een betere reflectie van de samenleving te creëeren door meer mensen met een migratieachtergrond in dienst te nemen.

3. Het voorkomt geen discriminatie in een later proces

Tegenstanders beweren voornamelijk dat het niet zou helpen. Wellicht worden minderheden vaker uitgenodigd voor een gesprek, maar op basis van dat gesprek zou er alsnog gediscrimineerd kunnen worden.

Iets voor uw bedrijf?

De voor- en tegenargumenten aangaande anoniem solliciteren zijn redelijk in balans. Echter, er is nog steeds meer onderzoek nodig om vast te stellen of anoniem solliciteren discriminatie ook écht tegengaat.

Veel werkgevers zijn geneigd te zeggen dat binnen hun bedrijf niet gediscrimineerd wordt. Toch gebeurt het wel degelijk (vaak onbewust) in de zoektocht naar personeel.

Anoniem solliciteren kan alleen al helpen om zowel werkgevers als werknemers zich bewust te laten worden van discriminatie op de werkvloer. Bovendien zegt het iets over de maatschappelijke betrokkenheid van uw bedrijf, wat weer positieve publiciteit kan opleveren.

anoniem solliciteren