Geplaatst door Carolien de Blaaij & opgeslagen onder Arbeidsmarkt.

Ben jij manager en laat jij het functioneringsgesprek wel eens links liggen? Dan willen wij jou in dit artikel graag waarschuwen. Lees onderstaand verhaal en voorkom een verstoorde arbeidsverhouding en een heleboel centen.

Tien jaar geen weten van slecht functioneren

Laatst verscheen een artikel over een werknemer die ten onrechte ontslagen is. Deze desbetreffende persoon werkte al tientallen jaren bij een organisatie waar hij een hoge functie vervulde als leidinggevende. Voor jaren heeft deze werknemer functioneringsgesprekken gehad met positieve feedback, maar zo’n gesprek als deze is er al in zo’n 10 jaar niet geweest. Sterker nog, er is in die 10 jaar helemaal geen functioneringsgesprek geweest! Op de een of andere dag werd deze werknemer ontslagen met de reden dat hij al deze jaren al niet naar behoren functioneert. Helemaal verbouwereerd start hij een kort geding en vervolgens krijgt de werkgever de schuld van de advocaat. Deze werknemer heeft namelijk niet het recht gehad zich te verbeteren. Uiteindelijk was de werkgever de werknemer van een fikse vergoeding verschuldigd met bijkomend een verstoorde arbeidsverhouding.

Belang van een functioneringsgesprek

Uit dit incident blijkt hoe belangrijk een frequent functioneringsgesprek is. Niet alleen met personeel ‘onderaan’ de werkvloer, maar ook met leidinggevenden en managers, want ook zij hebben behoefte aan feedback en hebben ruimte voor verbeterpunten. Bent u niet te tevreden over één van uw werknemers? Laat dit dan weten aan uw werknemer en geeft hem of haar de kans om zich te verbeteren. Uw werknemer kan zich namelijk niet verbeteren, wanneer deze werknemers geen blijk heeft van potentiële verbeterpunten. Confronteer uw werknemers dus niet ineens met jarenlange onvrede, maar houd frequent functioneringsgesprekken met uw fulltime personeel en parttime personeel, het liefst minimaal 2 keer per jaar. Wanneer u kritiek op een goede manier overbrengt, krijgen uw werknemers de kans om te groeien en dit werkt motiverend. Laat de functioneringsgesprekken dus niet voor wat het is. Dit scheelt u ook nog eens een bezoekje aan de rechter!

functioneringsgesprek