Geplaatst door Ilja Dijkstra & opgeslagen onder Tips, Werkvloer.

voorkom ruzie op werk

Iedere organisatie wil ruzie voorkomen, want ruzie leidt vaak tot een minder hoge productiviteit bij werknemers. Alles eraan doen om ruzies te voorkomen, lijkt dan ook voor de hand liggend. Toch komen ruzies binnen organisaties nog veel te vaak voor. Daarom hier wat tips om dergelijke ruzies te voorkomen:

Tips om ruzies binnen organisaties te voorkomen

 1. Open deur policy;
 2. Zorg voor onderling vertrouwen;
 3. Sta open voor ideeën van uw werknemers;
 4. Erken uw fouten;
 5. Laat de medewerkers weten wat de waarden van het bedrijf zijn;
 6. Zorg dat iedereen weet wat u van hen verwacht en wees daarin duidelijk;
 7. Trek op tijd aan de bel als u denkt dat iets niet goed gaat.

Mocht er toch ruzie ontstaan binnen het bedrijf, zorg dan dat u op de juiste manier handelt en treedt op als bemiddelaar. Grofweg zijn er twee mogelijkheden. U kunt kiezen voor een sturende of voor een begeleidende aanpak. Let wel op dat u uw werknemers niet te veel de les gaat lezen, dit kan namelijk averechts werken. Hieronder volgen een aantal tips die kunnen helpen bij het oplossen van een ruzie.

Tips om ruzies binnen organisaties op te lossen

 1. Kies geen partij;
 2. Voer samen met beide partijen een gesprek (sturende aanpak);
 3. Voer één voor één een gesprek met dezelfde vragen (begeleidende aanpak);
 4. Vertel zo neutraal mogelijk hoe u de situatie ziet;
 5. Vraag hoe de werknemers de situatie zelf het liefst zien;
 6. Ga op zoek naar wederzijdse belangen;
 7. Blijf neutraal;
 8. Pik de positieve punten op en stimuleer deze.

Bovenstaande tips kunt u gebruiken om ruzie binnen uw organisatie te voorkomen. Als er toch ruzie ontstaat, treed dan op als bemiddelaar en zorg ervoor dat de ruzie zo snel en zo goed mogelijk verholpen wordt. De productiviteit van de werknemers zal dan weer omhoog gaan. En dat is natuurlijk precies wat u wilt!