Geplaatst door Ilja Dijkstra & opgeslagen onder Ontwikkelingen uitzendbranche, Payrolling.

Het is bijna 1 juli, en dat betekent dat er een aantal zaken definitief veranderen omtrent arbeidscontracten en ontslagen. Met name de transitievergoeding is een veelbesproken onderwerp, dat voor sommigen wat vragen oproept. In een eerder blog over de nieuwe Wet Werk en Zekerheid is de transitievergoeding al aan bod gekomen, maar het onderwerp kan niet vaak en goed genoeg uitgelegd worden.

 

Huidig beleid

Bij ontbinding van een arbeidscontract door de kantonrechter ontvangt de werknemer een vergoeding. Dit wordt de kantonrechterformule genoemd. Ook is het mogelijk om toestemming bij het UWV te vragen om een werknemer te ontslaan.

 

Transitievergoeding vanaf 1 juli

Vanaf 1 juli wordt de transitievergoeding ingevoerd. Alle werknemers die langer dan 24 maanden in dienst zijn en waarvan het bepaalde of onbepaalde tijdscontract wordt beëindigd of niet wordt verlengd door de werkgever hebben recht op deze vergoeding. De hoogte van de transitievergoeding is:

 • 1/6 maandloon per gewerkt half jaar gedurende de eerste 10 jaar;
 • 1/4 maandloon per gewerkt half jaar na de eerste 10 jaar;
 • Het maximum is vastgesteld op €75.000,- of (indien hoger) een jaarsalaris.

Om de hoogte van de transitievergoeding te bepalen wordt er per half dienst jaar gemeten. Hiermee wordt bedoeld dat als iemand 2 jaar en 11 maanden in dienst was, hij of zij recht heeft op transitievergoeding over 2,5 jaar. Dit betekent 5 keer een half jaar gewerkt en dus 5/6 maandloon totaal.

Tot 2020 is er een overgangsregeling voor 50+ werknemers en werknemers die langer dan 10 jaar in dienst zijn, zij krijgen 1 maandloon per gewerkt jaar. Met uitzondering van organisaties met minder dan 25 werknemers.

 

Wanneer geen transitievergoeding?

 • Als een werknemer zelf opzegt;
 • Als de werknemer een nieuw aangeboden contract heeft geweigerd;
 • Bij een dienstverband korter dan 2 jaar;
 • Aan werknemers tot 18 jaar die minder dan 12 uur per week werken;
 • Aan werknemers die de pensioengerechtigde leeftijd bereiken;
 • Als de werknemer ernstig verwijtbaar gesteld is (of hogere vergoeding bij ernstige verwijtbaarheid werkgever);
 • Bij bedrijven met minder dan 10 werknemers, tenzij ernstig verwijtbaar;
 • Als de werkgever de werknemer de garantie kan bieden dat hij of zij binnen zes maanden weer aan de slag kan.

 

Wat doet u als werkgever?

Het is als werkgever belangrijk om het gehele personeelsbestand juist in kaart te brengen. Op deze manier kunt u zien welke werknemers recht hebben op transitievergoeding bij het ontbinden of niet verlengen van het contract. Als werkgever zult u  keuzes moeten maken. Bij het aannemen van nieuw personeel kan ook gekozen worden om dit via een uitzendbureau of op payroll basis bij een uitzendbureau te doen. Voornamelijk bij seizoenswerk is dit aan te raden.

 

transitievergoeding