Geplaatst door Rosa Kuijpers & opgeslagen onder Arbeidsmarkt, Payrolling, Selectie & assesments, Werving & recruitment.

Zodra een werknemer een baan aanneemt begint de salarisonderhandeling. Veel werkgevers hebben hier moeite mee. Om het proces gemakkelijker te laten verlopen volgen hieronder een aantal tips. De meeste werknemers willen het onderste uit de kan halen. Wanneer zij immers aan het werk zijn, gaat het loon niet zo snel omhoog. Werkgevers willen te hoge salarissen voorkomen. Ze houden de personeelskosten van het bedrijf in het oog om te voorkomen dat deze de pan uit rijzen. Meestal wordt de overeenkomst over het salaris al tijdens het sollicitatiegesprek besproken.

Voorbereiding is het halve werk

Goed beslagen ten ijs komen vergroot de kans op succesvolle salarisonderhandelingen. Hiermee wordt voorkomen dat afspraken niet waargemaakt kunnen worden. Om vooraf nagedacht te hebben over een passend salaris, de boven- en ondergrens die wordt gehanteerd en de arbeidsvoorwaarden in een eventuele verplichte cao.

Onderhandel op de juiste wijze

Iedereen heeft een eigen manier van onderhandelen. Zo zal bijvoorbeeld de ene sollicitant direct instemmen op het bod, een ander zal er in het sollicitatiegesprek zoveel mogelijk uit proberen te slepen. Het is daarom gunstig om een inschatting te maken van de manier van onderhandelen door de sollicitant. Zo zal een waardevolle sollicitant die erg gewild is, sneller de confrontatie opzoeken.

Onderbouw het bod

Het is zeer gunstig om het bod goed te onderbouwen met argumenten. Met een paar argumenten wordt het bod namelijk een stuk aannemelijker. Het bod zal door werknemers bovendien beter landen als de voordelen wordt benadrukt. Zoals bijvoorbeeld extra vakantie dagen of de mogelijkheden om opleidingen te volgen.

Een snelle afhandeling

Als het einde van het gesprek nadert en zowel de sollicitant als de werkgever het eens zijn geworden over het salaris en andere arbeidsvoorwaarden, moet direct actie ondernomen worden. Anders ontstaat er verwarring doordat afspraken niet meer vers in het geheugen liggen. Neem afspraken zo snel mogelijk op in een arbeidscontract. Zo wordt voorkomen dat sollicitanten zich bedenken om toch bij een andere werkgever aan de slag te gaan.

Salarisonderhandeling