Geplaatst door Jacinta Stuifbergen & opgeslagen onder Tips, Werkvloer.

Met nog maar één maandje te gaan, is de zomervakantie nog steeds in volle gang. Een deel van uw werknemers zal dan waarschijnlijk vast nog op vakantie gaan. Personeelszaken heeft het hierdoor mogelijk drukker dan normaal met het beantwoorden van vakantievragen. Bij het opnemen en vaststellen van de vakantie zitten wel wat regels aan gebonden. Dit is dan ook een uiterst geschikt moment om de regels van vakantieverlof nog even door te nemen.

Opnemen vakantiedagen

Uw werknemer dient altijd de gewenste vakantie periode door te geven bij u als werkgever. De werknemers hebben de vrijheid om deze vakantiedagen naar eigen wens in te vullen. U moet de aanvraag dan eerst goedkeuren. Hier heeft u twee weken de tijd voor. Houd dit termijn goed in de gaten. Als u namelijk hierbuiten reageert is de aanvraag voor vakantieverlof automatisch goedgekeurd. Maak een juiste vakantieplanning zodat u niet zonder personeel komt te zitten. Zorg voor een deadline wanneer alle vakantievragen binnen moeten zijn. Mocht er toch een personeelstekort dreigen? Dan kunt u altijd vakantiekrachten inhuren. Op hoeveel vakantiedagen hebben uw werknemers nou recht? Werknemers hebben na één jaar dienstverband recht op vier maal het aantal dagen dat diegene werkt. Dit geldt ook voor parttimers en wordt naar rato berekend. Bovenop deze vakantiedagen komen ook nog bovenwettelijke vakantiedagen. Deze zijn meestal in de CAO vastgelegd.

Niet opnemen van vakantiedagen

Het kan ook zijn dat uw werknemers de vakantiedagen niet (allemaal) opnemen. Ze zijn namelijk niet verplicht deze op te nemen. Deze blijven dan niet gedurende contractperiode staan. Ze vervallen namelijk 6 maanden na de laatste contractdatum van het eerste jaar. Bovenwettelijke vakantiedagen kunnen vijf jaar lang worden meegenomen na de laatste contractdatum van het eerste jaar. Wettelijke vakantiedagen mogen niet worden uitbetaald. Dit geldt ook als uw werknemer van baan veranderd.

U heeft ook het recht om een vakantieverzoek af te wijzen. Dit kan zijn als er vastgelegde vakantiedagen zijn afgesproken. Maar ook als u een gewichtige reden heeft om het verzoek af te wijzen. Denk hierbij aan belangrijke bedrijfsbelangen. Wel moet u dan de werkgever gelegenheid geven de vakantiedagen op een ander moment op te nemen.

Vakantieverlof regels