Geplaatst door Ilja Dijkstra & opgeslagen onder Arbeidsmarkt, Tips.

Door een slechte financiële periode voor een bedrijf of met de komst van de nieuwe Wet Werk en Zekerheid, kan het gebeuren dat een bedrijf personeel moet ontslaan. Het bedrijf moet bij het ontslaan van vast personeel wel een goede reden hebben, bijvoorbeeld werkweigering, verwijtbaar gedrag of reorganisatie.

 

Wederzijds ontslag

In het meest positieve geval ontstaat er een wederzijdse opzegging waarbij zowel de werkgever als de werknemer achter een ontslag staan. In dit geval hoeft het UWV of de kantonrechter niet ingelicht te worden en kan de arbeidsovereenkomst worden ontbonden door beiden schriftelijk op te zeggen.

 

Ontslag via UWV

Wanneer een bedrijf een werknemer wil ontslaan om bedrijfseconomische redenen of langdurige arbeidsongeschiktheid, moet het ontslag bij het UWV aangevraagd worden. Het UWV bekijkt of het bedrijf alle juiste stappen doorlopen heeft. Hierbij wordt ook gekeken of de werknemer niet op een andere functie inzetbaar is. Ook kan soms het werk aangepast verricht worden.

 

Ontslag via kantonrechter

Een andere reden voor het ontslaan van personeel is onvoldoende functioneren of een arbeidsconflict. In dit geval moet een bedrijf het ontslag indienen bij de kantonrechter. Bij de kantonrechter moet aangetoond worden waarom de werknemer zijn of haar werk niet goed doet. De werknemer kan dit nog schriftelijk aanvechten waarop een mondelinge behandeling van het ontbindingsverzoek volgt.

 

Ontslag op staande voet

Een bedrijf kan personeel op staande voet ontslaan om verschillende redenen, denk hierbij onder andere aan diefstal, fraude, te vaak te laat komen, etc. Een bedrijf heeft hierbij geen toestemming nodig van de kantonrechter. De werknemer kan het ontslag wel aanvechten bij de kantonrechter. De werknemer heeft echter geen recht op een WW-uitkering indien het ontslag rechtsgeldig is.

 

Bepaalde tijd arbeidscontract niet verlengen

Wanneer een bepaalde tijd contract niet verlengd wordt door de werkgever, hoeft de werkgever dit niet aan te geven bij de kantonrechter. Sinds 1 januari 2015 geldt er voor de werkgever wel een aanzegplicht van 1 maand. Dit houdt in dat een werkgever minimaal een maand van tevoren aan de werknemer moet laten weten of het contract wel of niet verlengd wordt.

 

Ontslag na of tijdens proeftijd

Tijdens de proeftijd van een werknemer mogen zowel de werknemer als de werkgever gedurende ieder moment de arbeidsovereenkomst beëindigen. Hierbij hoeft het UWV of de kantonrechter niet ingelicht te worden.

 

Let op: met de nieuwe Wet Werk en Zekerheid mogen contracten van 6 maanden of korter geen proeftijd bevatten.

personeel ontslaan