Geplaatst door Rosa Kuijpers & opgeslagen onder Werkvloer.

Binnen organisaties zijn er best vaak misverstanden. Er is een onderzoek gedaan naar de tevredenheid van medewerkers. Hieruit is gebleken dat de interne communicatie binnen een organisatie bepalend is voor de tevredenheid van medewerkers. En tevredenheid van (fulltime)personeel bepaalt weer het succes van een organisatie. Tevreden medewerkers zullen namelijk naast hun vaste werkzaamheden ook extra werkzaamheden uitvoeren. Zij zullen net dat extra stapje voor u zetten. Medewerkers die trots zijn op de organisatie waar zij voor werken gooien er graag nog een schepje bovenop. Dat vertaalt weer naar betere individuele prestaties en daarmee dus ook in het succes van de organisatie.

Tevredenheid is hard werken

Het blijkt dat tevredenheid binnen organisaties niet vanzelfsprekend is. Tevredenheid is iets waar hard aan gewerkt moet worden. Zowel door de leidinggevende als het management als door de medewerkers zelf. Tevredenheid onder werknemers wordt vergroot zodra hun welzijn en ontwikkelingskansen centraal staan. Dit is niet iets wat zwart op wit staat, maar wordt gevormd door de sfeer en de arbeidsethos in het bedrijf.

Interne communicatie

Door veel bedrijven wordt het interne draagvlak vergeten. Zorg er daarom voor dat uw medewerkers zich vrij genoeg voelen om hun ideeën aan u op te dragen. Zeker bij grotere organisaties is het soms lastig om al het (fulltime)personeel op de hoogte te houden. Wanneer werknemers bij alles worden betrokken is de kans groter dat zij zich beter in zullen zetten. Daarmee zal het bedrijf ook meer successen boeken. De boodschap mag duidelijk zijn; interne draagvlak is essentieel voor een succesvolle uitvoering. Hoe wordt dat bereikt? Namelijk met interne communicatie.

Informeren, enthousiast maken en richting geven

Interne communicatie is een voortdurend proces en is constant in beweging en ontwikkeling. Met interne communicatie wordt bedoeld dat werknemers intern geïnformeerd worden, enthousiast worden gemaakt en aangestuurd. Betrokkenheid is de gouden sleutel. Niet alleen de actie of het product zelf, maar juist de mensen in de organisatie zelf zijn de bron van succes.

Interne communicatie bepaalt het succes van een organisatie

Geplaatst door Rosa Kuijpers & opgeslagen onder Tips, Werkvloer.

Het kan weleens voorkomen dat een werknemer minder of niet goed functioneert binnen een bedrijf. Het ontslaan van een medewerker kan alleen werken als er goed met het (fulltime)personeel wordt onderhandeld. Om een procedure zo kansrijk mogelijk te maken, is het raadzaam om de volgende tips ten harten te nemen. Veel werkgevers krijgen er vroeg of laat mee te maken; een werknemer voldoet niet aan de door u gestelde eisen. Het is belangrijk om kritisch te kijken naar het handelen van de werknemer en om te beoordelen of in die situaties de juiste stappen zijn ondernomen.

 

 1. De werknemer aanspreken op zijn of haar handelen

Voor het (fulltime) personeel is het belangrijk om te weten dat er ontevredenheid heerst over zijn functioneren. Het kenbaar maken van dit probleem is daarom allereerst belangrijk. Dit kan door middel van een functioneringsgesprek- en beoordelingsgesprek met de desbetreffende werknemer. Van groot belang daarbij, is dat er precies wordt aangegeven waar de werknemer zich in moet verbeteren. Hierdoor wordt het praktisch gemaakt.

 

 1. Leg het schriftelijk vast

Het komt vaak voor dat de medewerkers hun werknemers aanspreken op hun functioneren. Ze voeren zelfs beoordelingsgesprekken, maar zetten hier niks over op papier. Naast het voeren van beoordelingsgesprekken is het net zo belangrijk om schriftelijk vast te leggen wat er besproken is.

 

 1. Help de werknemer zich te verbeteren

Van een goede werkgever wordt verwacht dat de werknemer ook in de gelegenheid wordt gesteld zich te functioneren. Denk hierbij aan een bepaalde scholing waardoor iemand zich in bepaalde vaardigheden verder kan ontwikkelen.

 

 1. Geef de werknemer de tijd zich te verbeteren

Van een werknemer kan niet verwacht worden dat al zijn gebreken in een dag herstelt wordt. Van de werkgever wordt verwacht dat u de werknemer voldoende tijd geeft om zich te verbeteren. Hoeveel tijd er nodig is voor deze verbetering hangt af van de omstandigheden.

 

 Functionering van werkgevers

Geplaatst door Rosa Kuijpers & opgeslagen onder Arbeidsmarkt, Payrolling, Selectie & assesments, Werving & recruitment.

Zodra een werknemer een baan aanneemt begint de salarisonderhandeling. Veel werkgevers hebben hier moeite mee. Om het proces gemakkelijker te laten verlopen volgen hieronder een aantal tips. De meeste werknemers willen het onderste uit de kan halen. Wanneer zij immers aan het werk zijn, gaat het loon niet zo snel omhoog. Werkgevers willen te hoge salarissen voorkomen. Ze houden de personeelskosten van het bedrijf in het oog om te voorkomen dat deze de pan uit rijzen. Meestal wordt de overeenkomst over het salaris al tijdens het sollicitatiegesprek besproken.

Voorbereiding is het halve werk

Goed beslagen ten ijs komen vergroot de kans op succesvolle salarisonderhandelingen. Hiermee wordt voorkomen dat afspraken niet waargemaakt kunnen worden. Om vooraf nagedacht te hebben over een passend salaris, de boven- en ondergrens die wordt gehanteerd en de arbeidsvoorwaarden in een eventuele verplichte cao.

Onderhandel op de juiste wijze

Iedereen heeft een eigen manier van onderhandelen. Zo zal bijvoorbeeld de ene sollicitant direct instemmen op het bod, een ander zal er in het sollicitatiegesprek zoveel mogelijk uit proberen te slepen. Het is daarom gunstig om een inschatting te maken van de manier van onderhandelen door de sollicitant. Zo zal een waardevolle sollicitant die erg gewild is, sneller de confrontatie opzoeken.

Onderbouw het bod

Het is zeer gunstig om het bod goed te onderbouwen met argumenten. Met een paar argumenten wordt het bod namelijk een stuk aannemelijker. Het bod zal door werknemers bovendien beter landen als de voordelen wordt benadrukt. Zoals bijvoorbeeld extra vakantie dagen of de mogelijkheden om opleidingen te volgen.

Een snelle afhandeling

Als het einde van het gesprek nadert en zowel de sollicitant als de werkgever het eens zijn geworden over het salaris en andere arbeidsvoorwaarden, moet direct actie ondernomen worden. Anders ontstaat er verwarring doordat afspraken niet meer vers in het geheugen liggen. Neem afspraken zo snel mogelijk op in een arbeidscontract. Zo wordt voorkomen dat sollicitanten zich bedenken om toch bij een andere werkgever aan de slag te gaan.

Salarisonderhandeling

Geplaatst door Rosa Kuijpers & opgeslagen onder Tips, Werkvloer.

Je staat voor een groep en merkt dat er steeds meer mensen aan het gapen zijn. Ze halen hun smartphones te voorschijn halen en zakken ongeboeid onderuit. Hoe zorg je dat jouw cursisten voor 100% geboeid raken? Een succesvolle training hangt af van een aantal factoren. Natuurlijk speelt de communicatie-skills van de trainer een belangrijke rol, maar ook de motivatie van de medewerkers. Hoewel deze factoren een grote rol spelen, zijn er tevens manieren om jouw training net even die extra joie de vivre te geven. Zo blijven alle werknemers geboeid tijdens de training.

 1. Het visueel maken van de informatie

Je kunt jouw medewerkers natuurlijk van alles vertellen wat ze zouden moeten weten. Maar door informatie beeldend te maken, zoals het tonen van video’s en afbeeldingen zullen zij meer onthouden. Dit komt doordat afbeeldingen inspelen op het visuele geheugen. 40% van de mensen reageert beter op visuele informatie dan op tekst. Een video kan je tenslotte verder aanvullen met relevante foto’s en infographics.

 1. Interactie

Met het aangaan van een dialoog maak je een training actiever. Zodra jij als trainer constant aan het woord bent, zullen de gedachtes van de medewerkers sneller afdwalen. Door middel van het stellen van vragen houd je de medewerkers meer betrokken gedurende de presentatie. Bovendien creëer je met rollenspellen een grotere betrokkenheid en kom je gezamenlijk tot de mooiste resultaten.

 1. Gebruik innovatieve tools

Een goede training bevat innovatieve tools. Door medewerkers live te laten stemmen zorg je voor meer interactie. Door middel van het stellen van live vragen kan je de kennis van de medewerkers testen, of samen tot een beslissing komen. Medewerkers kunnen met deze slimme applicatie tijdens de presentatie ook anoniem vragen en berichten insturen. Tot slot zijn er tegenwoordig meerdere tools om de sheets van de presentatie achteraf eenvoudig naar je mobiel, tablet of laptop te sturen. Digitale aantekeningen kun je opslaan en deze aan de deelnemers meegeven om deze achteraf nog eens door te nemen.

Geef de training een boost!

Geplaatst door Rosa Kuijpers & opgeslagen onder Ontwikkelingen uitzendbranche.

Het is vandaag de dag van de muziekvrijheid. Deze dag wordt er aandacht besteed aan het belang van muziek in de samenleving. Muziek op de werkvloer kan bijdragen aan gemotiveerd personeel en een betere sfeer op kantoor. Maar hier zijn de meningen verschillend over. Er wordt namelijk ook gezegd dat het zeer afleidend is. Staat er muziek aan in uw bedrijf en hoe gaat u hier mee om?

Leren

Voor sommige kan muziek tijdens het werken juist afleidend zijn en negatief voor de productiviteit. Mensen die aan het werk zijn moeten informatie analyseren en dingen onthouden. De wetenschap is dat wanneer muziek op staat de aandacht van de hersenen naar de muziek zal gaan. Die aandacht kan dan dus niet besteed worden aan het analyseren en onthouden van informatie. Hierdoor is de kans groot dat je bepaalde dingen niet goed onthoudt en niet goed kunt functioneren. Zo wordt de productiviteit verlaagd. Er zijn ook mensen die zeggen dat ze zich juist goed kunnen concentreren met muziek aan.

Repetitief werken

Bij het uitvoeren van repetitief werk, werkt muziek juist stimulerend. Muziek legt als het ware een laagje om de onvoorspelbare input heen wat het personeel kalm maakt. Medewerkers die repetitieve werkzaamheden uitvoeren en tegelijkertijd naar muziek luisteren, maken minder snel fouten en werken bovendien sneller. Dit komt doordat muziek ervoor zorgt dat er bepaalde feelgood neurotransmitters vrijkomen zoals dopamine en serotonine. Deze zorgen ervoor dat men zich beter kan focussen en informatie kan onthouden. Muziek kan je dus helpen om te focussen, het zorgt ervoor dat je omgevingsgeluiden afsluiten.

Betere samenwerking

Bovendien zorgt muziek voor een betere sfeer en interactie op de werkvloer tussen de werknemers. Door vrolijke nummers blijken mensen zelfs beter samen te gaan werken. Uiteraard moet het dan wel een muziekstijl zijn waar iedereen de hele dag door naar kan luisteren. Anders creëer je juist afstand doordat mensen zich gaan afzonderen of hun eigen muziek gaan luisteren.

Muziek draagt bij aan een hogere productiviteit op de werkloer

Geplaatst door Rosa Kuijpers & opgeslagen onder Arbeidsmarkt, Onderzoeken, Ontwikkelingen uitzendbranche.

Veel mensen die op zoek zijn naar een baan of bijbaan schrijven zich in bij een uitzendbureau voor uitzendwerk. Een uitzendbureau biedt bij uitstek een snelle en duurzame manier om een passende (bij)baan te vinden. Dat blijkt uit de cijfers van het onderzoek van de Uitzendmonitor die de ABU heeft gepubliceerd. Een uitzendbureau heeft ontzettend veel contacten en de expertise om werkzoekenden snel aan een (bij)baan te helpen.

Vaste baan via het uitzendbureau

Het onderzoek geeft de ontwikkelingen weer in de uitzendbranche van 2007 tot 2015. Uit dit onderzoek blijkt dat 61% van de uitzendkrachten na afloop van een uitzendbaan doorstroomt naar een andere baan. Van de mensen die uit een WW komen keert zo’n 30% via een uitzendbureau weer terug op de arbeidsmarkt. Bovendien is gebleken dat 70% van de WW’ers die via een uitzendbaan weer een nieuwe baan oppakt, drie jaar later nog steeds aan de slag zijn. In de periode van 2007- 2015 vond 75% van de WW’ers binnen een jaar een nieuwe baan. Bij de mensen die voor hun werkeloosheid een vast contract hadden, lukte dat bij 47%. “Uit de cijfers blijkt dat de uitzendbranche een vitale functie heeft voor de doorstroming op de arbeidsmarkt.

Uitzendwerk snelle opstap naar werk

Uitzendwerk biedt een snelle en duurzame opstap naar werk. Het gaat om serieuze banen mét perspectief.’’Aldus de ABU directeur Jurriën Koops, directeur ABU. Het beeld van uitzendbureaus dat deze vaak korte en niet-relevante banen zijn en van korte duur, wordt ontkracht doordat er in 2015 ruim 770.00 mensen als uitzendkracht werken. Daarvan is 20% ouder dan 45 jaar. Bijna de helft van de uitzendkrachten werkten meer dan 36 uur. Het opleiden van de werknemers behoort tegenwoordig tot een van de taken binnen de uitzendbranche: 13% van de uitzendkrachten volgde in 2015 een opleiding. In vergelijking met mensen die in een vast dienstverband werken is dit aanzienlijk hoog. In 2020 wil de branche dat minimaal 20% van de uitzendkrachten een opleiding volgt.

Uitzendwerk is een snelle en duurzame opstap naar werk

Geplaatst door Rosa Kuijpers & opgeslagen onder Ontwikkelingen uitzendbranche, Selectie & assesments, Werving & recruitment.

Iedereen denkt in bepaalde hokjes. Dat is nadelig vooral met name voor vrouwelijk personeel omdat er vaak vooroordelen zijn over vrouwen. Hieraan maken zowel mannen als vrouwen zich schuldig aan. Samen vormen deze vooroordelen het glazen plafond. Dit is een metafoor die de onzichtbare barrières aanduidt. Deze worden gevormd door veroordeling van het gedrag en discriminatie. Let u hierop in uw bedrijf?

Discriminatie als sollicitatie tactiek?

Het probleem is dat iedereen discrimineert, hoe politiek correct iemand ook denkt. Het blijkt namelijk enorm lastig te zijn om bèta wetenschappelijke functies zoals een natuurkundige baan te koppelen aan vrouwen. Dit is best confronterend voor vrouwen. Eigenlijk denkt iedereen in hokjes en geeft banen weg vanuit bepaalde vooroordelen aan een man of een vrouw. Zo worden vrouwen vaak gekoppeld aan vaardigheden zoals; zorgzaamheid, multitasken, betrouwbaar, onzeker en georganiseerd. Mannen worden gekoppeld aan vaardigheden zoals; sportief, zakelijk, technisch, geestelijk sterk, meer rechten en zorgeloos. Het is een kunst om zonder oordelen een sollicitatiegesprek te voeren. Hierdoor is de kans groot dat het juiste personeel wordt gevonden.

Anoniem solliciteren

Bedrijven hebben de mogelijkheid te kiezen om een sollicitatie anoniem uit te voeren. Deze manier van solliciteren is met name een goede oplossing voor mensen met een migratieachtergrond. Deze kunnen namelijk vaak last hebben van discriminatie tijdens het wervingsproces. Op deze manier wordt er ook juist niet op uiterlijk geselecteerd.

Trainingen 

Er bestaan tegenwoordig trainingen waarbij er dieper wordt ingegaan op de voordelen van oordeelloos solliciteren. Bovendien wordt er tijdens deze trainingen tips gegeven hoe de recruiter kan voorkomen om mensen te vooroordelen.

Word bewust van je ‘onbewuste vooroordelen’

Het blijkt dat mensen die personeel werven en selecteren, ‘onbewuste vooroordelen’ hebben. Daarom zijn er specifieke trainingen ontwikkeld om mensen hiervan bewust te maken. De laatste jaren zijn er al veel maatregelen ondernomen om discriminatie tijdens sollicitatiegesprekken te voorkomen. Toch vindt het nog regelmatig plaats. Het is moeilijk te bewijzen dat een persoon is benadeeld bij een sollicitatie. Dit vanwege bijvoorbeeld een buitenlands klinkende stem of een afwijkende huidskleur. Als bedrijf is het daarom van groot belang er extra alert op te zijn dat er geen glazen plafond komt.

Is het glazen plafond nog van deze tijd?

Geplaatst door Rosa Kuijpers & opgeslagen onder Arbeidsmarkt, Selectie & assesments, Werving & recruitment.

In de hedendaagse arbeidsmarkt hangt succes van verschillende factoren af. Zoals bijvoorbeeld van het intellectuele vermogen, maar ook van de persoonlijkheid. Een persoonlijkheidstest is één van de instrumenten om achter iemands persoonlijke eigenschappen te komen. Maar ook tijdens een sollicitatiegesprek voor het vinden van (fulltime)personeel kan er door middel van de juiste vraagstellingen in kaart worden gebracht over welke persoonlijke kenmerken iemand beschikt.

questions answers

Eerste indruk

De eerste drie minuten van een sollicitatiegesprek zijn bepalend voor het verdere verloop van het gesprek. Bovendien zijn persoonlijke eigenschappen en sociale vaardigheden binnen dit tijdsbestek al te signaleren. Bij binnenkomst van de sollicitant is oplettendheid van belang. Wanneer een sollicitant het pand voor het eerst binnenstapt is al te zien of iemand een professionele houding aanneemt. Zoals bijvoorbeeld het tonen van beleefdheid en vriendelijkheid naar de receptioniste. Een professionele houding van personeel is tenslotte van belang voor de uitstraling van het bedrijf.

Non verbale communicatie

Communicatie wordt voor een groot deel bepaald door non verbale communicatie; de houding die iemand aanneemt. Naast wat de sollicitant te vertellen heeft is het belangrijk om te observeren welke houding iemand aanneemt. Een houding zegt namelijk al veel over iemands persoonlijkheid. Heeft iemand een actieve houding? Of leunt iemand gedurende het gesprek achterover?

Vragen stellen

Door middel van creatieve en prikkelende vraagstellingen kan er tijdens een sollicitatiegesprek al veel relevante informatie over iemands persoonlijkheid boven water gehaald worden. Om bijvoorbeeld achter iemands werkinstelling te komen kan er gevraagd worden naar voorbeelden.

Doorvragen

Met doorvragen kan veel bereikt worden. Door middel van doorvragen kan erachter gekomen worden of de kandidaat inderdaad beschikt over een bepaald persoonlijke eigenschap. Als een kandidaat vertelt proactief te zijn, kan er doorgevraagd worden naar wanneer en hoe deze proactieve houding tot uiting komt. De STAR methode is hierbij een handig hulpmiddel.Vraag naar de situatie waarin iemand heeft laten zien proactief te zijn geweest en welke taak iemand toen heeft verricht. Tot slot kan er doorgevraagd worden welke actie dat precies was en welk resultaat dat gedrag opleverde.

Voert u niet vaak sollicitatiegesprekken en vind u het lastig om een nieuwe kandidaat te doorgronden? Een uitzendbureau kan hierin een uitkomst bieden. Dit zijn namelijk ervaren recruiters die dagelijks gesprekken voeren.

Geplaatst door Rosa Kuijpers & opgeslagen onder Arbeidsmarkt, Tips.

Om een bedrijf of organisatie succesvol te maken zijn gemotiveerde medewerkers onmisbaar. Naast een standaard salaris bestaan er uiteraard ook nog andere mogelijkheden waarop personeel gestimuleerd en geprikkeld kan worden om tot goede prestaties te komen. Hieronder volgen een aantal voorbeelden om werknemers te belonen en op deze manier te stimuleren.

Carrot Cake dag

Vandaag is het Carrot Cake dag. Een mooi moment dus om het personeel tijdens de koffiepauze te trakteren op een lekker stuk worteltaart. Personeel belonen hoeft namelijk niet duur of groot te zijn. Een lekker stuk worteltaart, een flesje wijn of een bos bloemen geeft de werknemer al het gevoel gewaardeerd te worden.

Complimenten

Iedereen vindt het fijn om gecomplimenteerd te worden. Het kan ook helpen om het personeel te laten weten dat ze hun werk goed doen. Personeel in het openbaar complimenteren doet wonderen voor de motivatie van je werknemers. Wanneer het personeel zich gewaardeerd voelt, zullen ze meer betrokken raken bij het bedrijf en net een stukje harder werken. Bovendien zal het zorgen voor een positievere sfeer. Wanneer werknemers alleen te horen krijgen wat ze nog niet goed doen is de kans groot dat zij gedemotiveerd raken.

 

Borrel

Als er hard gewerkt wordt, moet er ook tijd vrijgemaakt worden voor ontspanning. Organiseer bijvoorbeeld een borrel op de werkvloer. Denk aan de laatste donderdag of de vrijdag van de maand. Een borrel organiseren kost weinig geld en tijd en levert veel goodwill op. Bovendien bevordert dit ook nog eens de onderlinge banden.

Lunch

Biedt het personeel dagelijks een lunch aan. Maak een afspraak met de lokale supermarkt en laat dagelijks brood, melk en broodbeleg bezorgen. Samen lunchen zorgt voor meer onderling contact en dat niemand achter zijn bureau blijft zitten. En zal ervoor zorgen dat iedereen weer fris en fruitig aan zijn of haar middag begint.

Carrotcake

Geplaatst door Rosa Kuijpers & opgeslagen onder Arbeidsmarkt, Tips, Werving & recruitment.

Een organisatie kan bij het aannemen van nieuw personeel kiezen voor kandidaten met veel ervaring of starters die net afgestudeerd zijn. De keuze hangt af van verschillende factoren, zoals de bedrijfscultuur, de grootte van het bedrijf en de functie die vrij is. Wanneer de keuze valt op starters, kan dit meerdere voordelen hebben.

 1. Net afgestudeerden zijn enthousiast

Iedere starter is blij en enthousiast wanneer hij of zij aan een eerste baan start. Iedereen wil een goede eerste indruk achterlaten. Met name starters stralen veel energie uit en willen snel doorgroeien naar een hogere functie. Hierdoor zullen ze hard werken en snel stappen maken binnen een organisatie.

 1. Frisse blik

Jonge starters hebben een frisse blik op bepaalde vraagstukken binnen een organisatie. Ze denken vaak outside the box en dit kan waardevol zijn voor een organisatie. Zeker organisaties waar over het algemeen wat oudere medewerkers werken, kunnen wel een frisse blik gebruiken.

 1. Flexibiliteit

Doordat starters enthousiast zijn over hun eerste echte baan, zijn ze bereid hier hard voor te werken. Af en toe overwerken is voor hen geen probleem en wanneer een collega vraagt om te helpen, doen zij dit graag. Starters laten zich graag van hun goede kant zien om op deze manier indruk te maken.

 1. Vormbaar

Starters willen graag dingen leren en zullen alle nieuwe informatie die zij van een organisatie krijgen absorberen. Daarnaast zijn zij nog te vormen door verschillende trainingen. Ze hebben namelijk nog geen sterke mening over bepaalde zaken of processen.

 1. Generatie Y

De jonge starters geboren tussen 1982 en 2001 zijn opgegroeid met een telefoon in hun handen en ipads op schoot. Dit betekent dat zij nieuwe technologieën en software systemen snel onder de knie hebben en hierdoor snel ingewerkt zijn in een nieuwe organisatie. Ook dit kan een overweging zijn om juist net afgestudeerden in plaats van ervaren wat oudere kandidaten aan te nemen.

 1. Minder salariskosten

Een van de meest belangrijkste overwegingen van een organisatie om net afgestudeerden te verkiezen boven ervaren kandidaten zijn de salariskosten. Jonge starters zijn nu eenmaal goedkoper dan ervaren kandidaten.

net afgestudeerden