Geplaatst door Kimberley Thomas & opgeslagen onder Ontwikkelingen uitzendbranche.

gratis Witte Klok Lezen Om 2:12 Stockfoto

Werkgevers krijgen vaak te maken met werknemers die moeite hebben met plannen en timemanagement. Door deze werknemers kan de planning binnen een organisatie verslechteren en de productiviteit omlaaggaan. 

Ontdek wat de oorzaak is 

Dit is de belangrijkste stap van het proces. Als eerste moet u als werkgever uitzoeken wat de bron van het probleem is. Zorg dus dat u in gesprek gaat met uw werknemers en luistert naar wat zij ervaren bij hun werk en eventueel in hun privéleven. Begrijpen wat de oorzaak van het probleem is, is de eerste belangrijke stap tot het verhelpen van het probleem. 

Krijg een duidelijk beeld van het probleem

Slecht timemanagement ligt vaak niet alleen aan de werknemer zelf. Factoren zoals de werkcultuur of onduidelijke afspraken kunnen allemaal bijdragen aan problemen met timemanagement. Het oplossen van het probleem zal dus in veel gevallen niet helemaal opgelost kunnen worden door de werknemers zelf. In de meeste gevallen ligt het grote deel van de schuld aan het functioneren van de werknemer zelf, maar het is toch belangrijk om te kijken naar uw eigen rol in het probleem. Een te hoge werkdruk of een onduidelijke strategie dragen vaak veel bij aan het probleem.

Motiveer uw werknemers

Het is belangrijk dat u duidelijk maakt dat het niet erg is als werknemers om hulp vragen. Er zijn vaak meerdere verantwoordelijkheden bij dit probleem dus het is belangrijk dat u duidelijk maakt aan de werknemer dat hij/zij niet alleen de verantwoordelijkheid draagt voor het probleem. Iedereen heeft er baat bij als er beter met tijd omgegaan wordt binnen het bedrijf.

Leer timemanagement vaardigheden 

Zorgt dat u team de nodige vaardigheden leert om goed om te gaan met timemanagement. Hiervoor kan u presentaties of workshops organiseren. Belangrijke onderdelen van timemanagement zijn aspecten zoals plannen, communicatie en organiseren. Het is essentieel dat deze aspecten aangekaart worden bij trainingen.