Geplaatst door Kimberley Thomas & opgeslagen onder Arbeidsmarkt, Payrolling, Tips.

U vraagt u af of u recht hebt op vakantiegeld tijdens corona. Logisch, aangezien de crisis naast veel ongemakken ook veel onzekerheid en vragen met zich meebrengt. Wij leggen u graag uit hoe het zit met de uitbetaling van uw vakantiegeld tijdens de coronacrisis.

Wanneer u in loondienst werkt (u werkt als werknemer, op basis van een arbeidsovereenkomst, bij een werkgever en u ontvangt loon), heeft u altijd recht op vakantiegeld. Dit wordt ook wel vakantietoeslag of vakantiebijslag genoemd. De hoogte van dit vakantiegeld bedraagt ten minste 8% van het brutoloon wat u het afgelopen jaar hebt verdiend. Wel kan het zijn dat er in de cao een ander percentage overeengekomen is. De hoogte van het vakantiegeld kunt u terugvinden op uw loonstrook. Met iedere maandelijkse betaling wordt komt hier 8% bij. Houd er wel rekening mee dat dit een bruto bedrag is. Ook over vakantiegeld dient u belasting te betalen, waardoor u uiteindelijk een lager bedrag op uw rekening gestort krijgt. Dit is het netto bedrag. Veel werkgevers betalen het vakantiegeld in mei of juni aan u uit.

Heeft de coronacrisis invloed op uw recht op vakantiegeld? 

Nee. Ook tijdens deze crisis behoudt u uw recht op uitbetaling hiervan. Uw werkgever kan dit recht niet uitsluiten, ook niet wanneer het bedrijf door de gevolgen van de coronacrisis bijvoorbeeld minder winst maakt. Daarnaast is uw werkgever verplicht om het vakantiegeld op in de afgesproken maand uit te betalen. Deze afspraken kunt u terugvinden in uw arbeidsovereenkomst en/of in de cao die van toepassing is. De enige reden waarom uw werkgever het vakantiegeld op een later moment kan uitbetalen, is wanneer u als werkgever hiervoor toestemming geeft. In deze uitzonderlijke tijd wordt dat nog wel eens gedaan, omdat veel werknemers begrijpen dat bedrijven in zwaar weer kunnen verkeren dankzij de crisis.

Maar, wat als u géén afspraken hebt gemaakt over een latere uitbetaling en uw vakantiegeld staat niet op de overeengekomen datum op uw rekening? In deze vervelende situatie staat u als werknemer wel in uw recht. U kunt juridische stappen ondernemen om uw vakantiegeld te vorderen. Er wordt dan een loonvorderingsprocedure opgestart.

Ook tijdens de coronacrisis heeft u als werknemer dus gewoon recht op uw vakantiegeld!