Geplaatst door Jacinta Stuifbergen & opgeslagen onder Onderzoeken, Processen.

Heeft u Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, ofwel MVO, al in uw bedrijf ingevoerd? Of heeft u er nog nooit van gehoord? Bij deze manier van ondernemen is het belangrijk dat de hele bedrijfsvoering MVO wordt ingericht. Iedereen moet dezelfde bedrijfsstrategie voor ogen hebben. Dan is het makkelijker om dit model te laten slagen, maar dit is eigenlijk bij alle bedrijfsmodellen zo. Hierin vertellen wij hoe u dit model in het bedrijf kunt toepassen.

Heeft u mvo al toegepast in het bedrijf?

Beknopte uitleg MVO

In dit artikel hebben we al uitgelegd waar MVO voor staat. Dit houdt eigenlijk in dat bedrijven op een zo verantwoordelijk mogelijke manier met het milieu omgaan. Zij moeten zich bewust worden van maatschappelijke problemen zoals klimaatopwarming en luchtvervuiling. Met MVO houden bedrijven rekening met de effecten van bedrijfsvoering en met name op de lange termijn periode.

MVO integreren in bedrijfsbeleid

Het is een model dat wordt ingevoerd in alle bedrijfsprocessen van het bedrijf. Van inkoop, tot productie, tot HRM, tot marketing en tot het management. Het management moet ervoor zorgen dat MVO wordt geïntegreerd in de strategie en visie van het bedrijf. Alle neuzen moeten dezelfde kant opstaan, alleen dan kan het model daadwerkelijk worden waargemaakt.

Overheidsbeleid MVO

De overheid is een belangrijke schakel bij het invoeren van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Doordat de overheid dit zo belangrijk vindt, ondersteunen (of dwingen) zij alle organisaties die het hebben ingevoerd. Dit doen zij door middel van advisering en door subsidies te geven. De Nederlandse overheid heeft afspraken gemaakt op internationaal niveau. Hierin staat beschreven dat de Nederlandse overheid van de bedrijven in Nederland verwacht dat zij zich zo maatschappelijk verantwoord mogelijk gedragen en haar best zal doen om deze bedrijven te ondersteunen. Een bedrijf is pas MVO-waardig als zij een keur- of beeldmerk hebben. Om dit merk te behalen moet je aan diverse richtlijnen voldoen.

Er zijn bedrijven die volledig zijn overgegaan op dit model, maar sommige bedrijven hebben (nog) slechts een klein onderdeel ingevoerd. Alle kleine beetjes helpen. Langzaam beetje bij beetje is het de bedoeling dat alle bedrijven deze manier van ondernemen gaan invoeren.