Geplaatst door Chantal Duivenvoorden & opgeslagen onder Arbeidsmarkt, Tips.

Iedere werkgever of leidinggevende moet functioneringsgesprekken met het personeel voeren. Deze gesprekken zijn er enerzijds voor om de werknemer te verbeteren en anderzijds om de samenwerking tussen beiden te verbeteren. Het is belangrijk voor een werkgever om te weten dat een functioneringsgesprek een andere insteek heeft dan een beoordelingsgesprek. Bij een functioneringsgesprek zijn beide partijen gelijk en geeft u als werkgever niet alleen kritiek of verbeterpunten, wat bij een beoordelingsgesprek wel zo is.

De opbouw van een functioneringsgesprek

1. Voorbereiding

Zowel de werkgever als de werknemer moet een functioneringsgesprek voorbereiden. De werkgever verzamelt feiten over het functioneren van de werknemer. Denk hierbij aan verslaglegging van het werk, vorige functioneringsgesprekken en ander werk. De werkgever stelt punten op die hij of zij wil bespreken tijdens het gesprek en laat dit van tevoren aan de werknemer weten, zodat ook de werknemer input kan geven tijdens het gesprek.

2. Start het gesprek

Aangezien het gesprek bedoeld is om het functioneren en de samenwerking te verbeteren, is het goed om als werkgever de werknemer eerst op zijn of haar gemak te stellen. Hierna kijkt u samen terug naar voorgaande functioneringsgesprekken. Zijn de punten die ter verbetering zijn opgesteld ook echt verbeterd?

3. Vraag de werknemer om input

Laat eerst de werknemer aan het woord, zodat hij of zij kan aangeven wat er nu nog niet goed gaat of wat er verbeterd kan worden. Kom samen tot een oplossing voor de punten die de werknemer aangeeft ter verbetering. Hierna stelt u samen punten op waaraan het komende jaar gewerkt gaat worden.

4. Bespreek de vooraf opgestelde punten

Als werkgever heeft u voor het gesprek punten aangegeven bij de werknemer, die u wilt bespreken. Nadat de werknemer zijn of haar eigen punten besproken heeft, kunt als werkgever uw punten inbrengen. Let hierbij op dat het niet te negatief is. Het is belangrijk om de werknemer te stimuleren om de verbeterpunten op te pakken door ook de positieve punten te benoemen.

5. Conclusie

Kom samen tot een oplossing voor alle punten die zijn ingebracht ter verbetering. Verzamel deze punten en trek hier conclusies uit. Uiteindelijk wordt er een document opgesteld van het gesprek waar de werknemer mee aan de slag kan. Dit wordt toegevoegd aan het personeelsdossier van de werknemer.

Houdt u een functioneringsgesprek met een uitzendkracht?

Voor iedere werknemer, inclusief uitzendkrachten, is een functioneringsgesprek belangrijk. Het helpt de werknemers om hun functionaliteit te verbeteren. Ook uitzendkrachten zijn een onderdeel van uw bedrijf, zeker wanneer ze fulltime in dienst zijn. Daarom is het goed om ook met hen een functioneringsgesprek aan te gaan. Wanneer u uitzendkrachten op adhoc basis in dienst heeft en ze maar twee keer bij u werken, is het niet noodzakelijk om een functioneringsgesprek te voeren.

functioneringsgesprek