Geplaatst door Derk & opgeslagen onder Zorgverzekeringen.

Veel werkgevers bieden hun personeel de mogelijkheid om via het bedrijf een collectieve zorgverzekering af te sluiten. Dit is niet verplicht, maar het kan voor zowel de werkgever als de werknemer een aantal voordelen opleveren. Hoe werkt dit precies?

 

Wat is een collectieve zorgverzekering?

Bij een collectieve zorgverzekering biedt een zorgverzekeraar een bepaalde polis met korting aan, omdat de verzekering tegelijkertijd voor een hele groep mensen wordt afgesloten. In de meeste gevallen zijn dit collectieven van werkgevers, maar dit kunnen ook ZZP’ers en verenigingen zijn. De korting kan oplopen tot 10 procent en is geldig voor zowel de werknemer als voor zijn of haar familie. Welke korting de verzekeraar biedt is meestal afhankelijk van hoe groot het bedrijf is. Hoe hoger het aantal werknemers des te hoger de korting.

 

De voordelen van een collectieve verzekering

Een voordeel voor werkgevers is dat alle werknemers dezelfde zorgpreventie en zorg ontvangen en dat hier goed inzicht in is. Tevens kunnen er arbeidsgerelateerde dekkingen aangeboden worden. Ook is het voor werknemers aantrekkelijk wanneer een bedrijf een interessante collectieve zorgverzekering aanbiedt. Bovendien bevordert het de preventie van ziekteverzuim. Meer informatie over de voordelen vindt u op Collectievezorgverzekering.nl

 

Eisen voor de werkgever

Als u als werkgever een collectieve zorgverzekering wilt aanbieden, zijn er niet veel eisen waaraan u moet voldoen. De enige voorwaarde is dat u minimaal twee mensen in de collectieve zorgverzekering verzekert. Dit is dus ook voor kleine bedrijven haalbaar. Net als bij de particuliere zorgverzekering is de verzekeraar verplicht om iedereen voor het basispakket te accepteren. Men kan voor het aanvullende pakket geweigerd worden. Meestal is het echter het geval dat er voor het aanvullende collectieve pakket geen strenge eisen voor acceptatie gelden.

 

Hoe werkt het in de praktijk?

Om u te oriënteren op het juiste pakket dient u bij een aantal verzekeraars offertes aan te vragen. Daarna kunt u een keuze maken en een deal sluiten. Het is vervolgens heel eenvoudig voor uw personeel om de verzekering af te sluiten. Als bedrijf ontvangt u een collectiviteitsnummer. Dit nummer kunnen de werkgevers bij het online afsluiten van de verzekering invoeren om de korting te ontvangen. Als werkgever houdt u vervolgens de premie van de ziektekostenverzekering in op het maandelijkse loon van de werknemers. Dit betaalt u vervolgens direct aan de verzekeraar.

Werknemers in de WAO komen overigens niet in aanmerking voor de collectiviteitskorting van werkgevers. Lees hierover meer op de website van het UWV.

 

Na ontslag of vertrek van een werknemer

In de Zorgverzekeringswet staat dat het beëindigen van een dienstverband geen geldige reden is om de contracttermijn van een zorgverzekering tussentijds stop te zetten. Werknemers die uit het bedrijf stappen zijn dus verplicht om de verzekering op individuele basis aan te houden tot de eerstvolgende 1 januari. Een werknemer kan wel op ieder moment overstappen van het oude collectief naar het collectief van een nieuwe werkgever. Dit moet voor de eerste van de maand volgend op de startdatum van het nieuwe dienstverband geregeld zijn.

 

collectieve zorgverzekering