Geplaatst door Ilja Dijkstra & opgeslagen onder Arbeidsmarkt, Ontwikkelingen uitzendbranche.

Sinds de komst van de Nieuwe Wet Werk en Zekerheid zijn flexwerkers, payrolling en vaste contracten een veelbesproken onderwerp. Er worden cijfers gepresenteerd over de toekomst van flexwerkers waaruit blijkt dat een bedrijf niet meer om een flexpool van uitzendkrachten heen kan. Een flexpool heeft verschillende voordelen waar u als bedrijf van kunt profiteren als u er juist mee omgaat.

 

Flexpool

Met een flexpool wordt een pool van uitzendkrachten bedoeld die naast de vaste werknemers tijdelijk of op oproepbasis in dienst zijn. Voor een bedrijf die op verschillende momenten in het jaar pieken en dalen heeft in de werkdruk biedt een flexpool de uitkomst. Hierin kunnen zowel vaste uitzendkrachten als adhoc uitzendkrachten worden opgenomen. Vaste uitzendkrachten worden door de werkgever teruggevraagd bij een uitzendbureau. Zij werken regelmatig op basis van een vast schema. De uitzendkrachten die op adhoc basis worden ingezet, vangen de werkdruk tijdens pieken op.

 

Voordelen

Het eerste voordeel dat een flexpool biedt is gehele uitbesteding. Een organisatie kan zich focussen op hun core business en schakelt het uizendbureau in om de personeelsplanning te doen. Daarnaast hoeft de organisatie niet zelf op zoek naar nieuwe werknemers. Hierbij neemt een uitzendbureau het gehele werving- en selectieproces uit handen. Daarnaast is een ander voordeel kostenbesparing. Bij het inzetten van een flexpool zal nooit teveel personeel aan het werk zijn. Dit doordat de personeelsplanning geoptimaliseerd wordt en overbezetting wordt voorkomen.

 

Profiteren

Als bedrijf bepaalt u zelf hoe de prestaties van de uitzendkrachten zijn. U moet ervoor waken dat er onderscheid gemaakt wordt tussen vast personeel en flexwerkers. Wanneer flexwerkers dezelfde arbeidsvoorwaarden en waardering krijgen, zullen ze net zo hard werken als vast personeel. Bij waardering kan worden gedacht aan het geven van een kerstpakket of een uitnodiging voor de maandelijkse borrel. Speel als bedrijf dus in op de actuele arbeidsmarkt waarbij het aantal flexwerkers blijft stijgen. Start een flexpool en vraag een uitzendbureau om advies en ondersteuning om deze op te starten.

 

 

Aantal flexwerkers blijft stijgen, start een flexpool!